Cykling?

  Hur ofta ser ni barn och ungdomar som cyklar nuförtiden?  Den frågan ställdes i ett radioprogram idag, och svaret blev: Inte så ofta som förr.
Och enligt de undersökningar som gjorts så är det faktiskt så.
Det byggs cykelleder ganska friskt här i sta´n och det är ju bra, dels ur motionssynpunkt men också ur miljösynpunkt. Vad jag kan se så utnyttjas de mycket, men mest av vuxna.
 
 * Enligt programmet så är de vuxna rädda för att låta sina barn cykla. Till skolan,t.ex. för att det inte är tillräckligt säkert ur trafiksynpunkt att cykla. Flera farliga korsningar att passera och stark biltrafik ända in till skolgården av föräldrar som skjutsar sina barn i bil.
* Inte heller till fritidssysselsättningar cyklar barnen. En del vill helt enkelt inte. Det är tråkigt.
* På en del orter har det också införts gratis bussresor till ungdomar. Då kan man nog anta att cyklingen väljs bort av de flesta.
 
Med jämna mellanrum kommer rapporter om att barn och ungdomar rör sig för lite.
Så... hur kommer man åt det här problemet?
 
För övrigt är det en bra idé att ha solstolen med sig i bilen. För rätt vad det är så lyser solen en stund, och har man solstolen nära så kanske man hinner sätta sig i den. Det har jag gjort idag.
#1 - - Ibod11 - Ingrid:

Jag inser att jag inte har en aning om hur det förhåller sig med barn och cyklar. Sedan mina barn växte upp har jag inte alls tänkt på det. Kanske var de den sista cykelgenerationen men jag hoppas att cykelintresset väcks igen hos barn och ungdomar.
Skönt att det blev en fin dag och att du fick tillfälle till stunder i solen :)

#2 - - Mia:

Så klokt att ha en solstol i bilen. Bara att stanna och slå upp där man vill!

Svar: Precis!
mammselen