Namn

Jag önskar att kd, alltså kristdemokraterna, byter namn. Från min sida sett så anser jag att de med sitt namn skadar ordet kristen och vad kristendom står för.
 
#1 - - Irene:

Kanske Krisdemokraterna?

Svar: Smart.
mammselen